Evaluari active corporale si necorporale cu specialisti acreditati ANEVAR


- intocmirea de rapoarte de evaluare
- proprietati imobiliare (constructii,terenuri)
- bunuri mobile(mijloace fixe-inclusiv auto,obiecte de inventar)
- marci, brevete, inventii, inovatii, licente, pachete de actiuni ale societatilor comerciale indiferent de forma juridica